Agrinas Stichting


Postbus 197 8320 AD Urk
06 22038075 Klik om te bellen

Over Agrinas Stichting

Agrinas: Boeren in Ontwikkeling

Agrinas is een in 1992 opgerichte vrijwilligersorganisatie die kansarme boeren ondersteunt bij het werken aan een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen.

Vrijwilligers helpen de landbouwontwikkeling te ondersteunen in armere landen en onder minder bedeelde groepen. Er zijn plattelandsontwikkelingsprojecten ondersteund in Albanië, Bosnië, Marokko, Kazakstan, Indonesië en China.

Agrinas staat voor:

Agrarisch – Onze primaire doelgroep is te vinden onder de boerenbevolking op het platteland en onze expertise is voor een belangrijk deel gericht op de ontwikkeling van de landbouwkundige sector.

Internationaal – Ons bereik is internationaal, waarbij we ons richten op de armere landen buiten de rijke, geïndustrialiseerde wereld, m.n. het "zuiden" en de voormalig communistische wereld. Ook onze vrijwilligers hebben verschillende nationaliteiten.

Assistentie – We gaan vooral in op verzoeken die tot ons komen. We willen hierin naast de mens staan en oplossingen zoeken d.m.v. langdurige ontwikkeling op basis van dorpsgemeenschappen. Wij willen hierbij participeren met overheidsdiensten en andere organisaties die een soortgelijk doel nastreven.

Foto's

Traditionele landbewerking in China

Onze locatie

Agrinas Stichting


Postbus 197 8320 AD Urk
06 22038075 Klik om te bellen