Waar gaat het met deze wereld naartoe met al dit slechte nieuws?

Een oud lied zegt: “Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land”. Maar als we naar het wereldnieuws kijken ziet het er niet rooskleurig uit. De economische vooruitzichten zijn ronduit slecht. De Arabische lente heeft in Egypte en Libië wel afgerekend met de oude dictators, maar niemand weet nog wat er voor in de plaats komt. Daarnaast is er de dreiging van een nucleair conflict in het Midden Oosten en wat gaat Korea doen nu haar grote leider er niet meer is? Daarnaast zien we de smeltende poolkappen en het reizende zeewater, de droogte in de hoorn van Afrika, overstromingen in Azië en extreme weersveranderingen die dan hier en dan daar worden waargenomen. Het lijkt wel of alle records steeds weer worden gebroken. Waar gaat het met deze wereld naartoe met al dit slechte nieuws?

Maar wat is het geweldig dat wij een ander perspectief hebben. Het is niet zo dat we onze ogen sluiten voor het slechte nieuws van deze wereld, maar veeleer dat God onze ogen heeft geopend voor het goede nieuws dat van de hemel is gekomen. Ons hoop is dan ook niet gebaseerd op de beursnoteringen, de weersverwachtingen, de oorlogsdreiging en al het andere nieuws dat we dagelijks over ons heen krijgen. Immers het meeste nieuws is alleen maar ‘bad, mad & sad’ nieuws. Maar wij zingen: “He got the whole world in His hand” en ook: “O happy day, He took my sin away!” En daarom is het zo goed om te weten dat onze God heeft gezegd: “Ik weet welke gedachten Ik over u koester”. Dat klinkt als een vader en moeder die het beste met hun kind voorhebben. Dat is de boodschap van onze Hemelse Vader, die een hoopvolle toekomst voor ons in gedachten heeft.

Als een nieuwsgierig kind verheug ik mij er nu al op, welke ‘cadeautjes’ Hij nu weer voor mij in petto heeft. Ik weet zeker dat ze mijn stoutste verwachtingen overtreffen. Want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, is al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben (1 Cor 2:9). Hier zie je het geheim: “
voor die Hem liefhebben”. Dat is de sleutel! Je liefde voor God is je anker, je zekerheid en je houvast in deze onzekere tijden. Je liefde voor Degene die de wereld in Zijn hand houdt, houdt ook jou in Zijn hand. Niets en niemand kan je scheiden van Zijn liefde. Die liefde schenkt ons de vrede van God die alle verstand te boven gaat en de zekerheid waar geen verzekeringsmaatschappij tegen op kan.

Bovendien is Hij bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen (Efeziërs 3:20). Hij is niet onderworpen aan de wereldeconomie: Hij kan water uit de rots laten stromen en voedsel aan miljoenen in de woestijn geven. Hij kan lopen op water en een menigte voeden met een lunchpakket van een kleine jongen. Er zijn geen grenzen aan Zijn macht, voor die een wonder van Hem verwacht! Mijn Hemelse Vader tilt mij als het ware op om vanuit Zijn perspectief naar deze wereld te kijken. Dat is het goede nieuws dat wij verkondingen, ook in 2012. Ik wens u een gelukkig, gezegend en vruchtbaar Nieuwjaar. In Zijn liefde geborgen.

Op January 30, 2012