Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kaart verbergen
  • Chaamseweg 54 b
    5111 VM Baarle-Nassau
  • 0137370322

Stichting Low Budget Baarle

De stichting is werkzaam binnen het gebied van de gemeentes Baarle en Alphen-Chaam en heeft ten doel:
a. het direct hulp verlenen aan minvermogenden in noodsituaties;
b. het verlenen van tijdelijke materiële en financiële steun aan minvermogenden in crisissituaties;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het organiseren, coördineren, stimuleren, initiëren en uitvoeren van alle soorten activiteiten die dienstbaar zijn aan de bovenvermelde doelstelling;
b. het leggen van contacten met en tussen instellingen en overheid, van belang zijnde voor de doelstelling;
c. alle andere wettige middelen.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.