Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kaart verbergen
  • Jan de Witplein 28
    5324 CT Ammerzoden
  • 0628795073
  • Website

Stichting IPRC

Verantwoordelijke fokkers hebben de inherente verantwoordelijkheid om gezonde dieren te fokken.

DNA-markers voor genetische erfelijke aandoeningen van honden worden in een snel tempo gevonden.
Om de genetische gezondheid van een ras te verbeteren door betere kweekmethoden.
Om te proberen de gezondste nakomelingen van hun nieuwe gezin te voorzien.


Zo verspreiden zich genetische defecten die het welzijn en de vitaliteit van de dieren beïnvloeden en het voortbestaan van het ras of de geïsoleerde kweekgroep op het spel zetten. Dit is niet alleen een trend bij honden en katten, maar ook bij konijnen, vissen, reptielen, amfibieën en al die andere huisdieren, bijvoorbeeld zodra ze speciaal gefokt zijn voor een speciale of nieuwsgierige verschijning. In de fokkerij moet de intrinsieke waarde (zelfrespect van het dier, zonder menselijke voordelen) of het dier eerst komen en mag de integriteit (heelheid) of het dier niet worden aangetast.  


Volgens dierenarts van het West Side Pet Hospital in Bend, Oregon, is het monitoren van een ras van cruciaal belang voor de gezondheid van een ras op lange termijn.: "Het beste advies is dat fokkers vigilante zijn in het monitoren van genetische afwijkingen die opduiken bij het nageslacht en hun ouders van de bloedlijnen verwijderen.


Dr. Shaw volgde dit op:" Als fokkers hun ras echt willen promoten, zullen ze alleen gezonde dieren verkopen. Goede fokkers die aangeboren problemen bij hun nakomelingen opmerken, zullen ze veranderen. "


Oproep voor een hardere lijn tegen excessen in de fokkerij
De tijd van voor de gek houden en van zelfregulering in de wereld van het fokken van dieren moet voorbij zijn. De excessen van fokken met dieren zijn te ernstig om hen in staat te stellen te overleven zonder tussenkomst van de overheid.


Er verspreiden zich genetische defecten die het welzijn en de vitaliteit van de dieren beïnvloeden en het voortbestaan van het ras of de geïsoleerde kweekgroep op het spel zetten. Dit is niet alleen een trend bij honden en katten, maar ook bij konijnen, vissen, reptielen, amfibieën en al die andere huisdieren, bijvoorbeeld zodra ze speciaal gefokt zijn voor een speciale of nieuwsgierige verschijning. In de fokkerij moet de intrinsieke waarde (zelfrespect van het dier, zonder menselijke voordelen) of het dier eerst komen en mag de integriteit (heelheid) of het dier niet worden aangetast.  


Wij geloven dat fokkers, zowel hobby als bedrijfsmatig, in elk geval een basisopleiding moeten volgen om voldoende kennis en vaardigheden op te bouwen. Of de vaardigheden en kennis wereldwijd te delen met goede fokkers van het zelfde ras


De ethische kant van fokken moet ook aandacht krijgen. Fokkers die met succes een cursus hebben voltooid, worden vervolgens beloond met een certificaat "IPRC-keurmerk" voor basistraining. De oprichter van bijvoorbeeld een rasvereniging, kan in samenwerking met ons, bijvoorbeeld een basistraining fokken voor (potenciele)fokkers van de Pomsky organiseren, en deze basistraining geven, online via Skype aan de fokkers binnen ons fokkers- en begeleidingsprogramma systeem.  


We hebben een fokprogramma en een begeleidingsprogramma ontwikkeld. Een systeem die de monitoring van ziekten bij elk dier wereldwijd mogelijk maakt. Dit levert betrouwbare incidentiecijfers per variëteit op. Deze cijfers zijn essentieel bij het ondersteunen van fokken bij de bestrijding van erfelijke ziekten, en de gezonde populatie om elk dier gezond te houden. Een systeem dat erfelijke aandoeningen en schadelijke brede kenmerken bij dieren in kaart brengt. Het is een softwareprogramma dat diagnostische gegevens kan verzamelen, maar ook kan berekenen op een gestandaardiseerde en eenvoudige manier. (Fokwaarde)
Het fokprogramma en het begeleidingsprogramma is zo ontwikkeld dat het monitoren van DNA-diagnostiek het mogelijk maakt dat alleen nakomelingen geboren worden uit een oudercombinatie, die in het systeem geregistreerd staan, altijd beter en gezonder zullen zijn dan de ouders.


De mate waarin voldoende variatie optreedt binnen een populatie is cruciaal omdat het aanpassingsvermogen bepaalt. Hoe groter de genetische diversiteit van een populatie, hoe beter deze zich kan aanpassen aan veranderende factoren zoals epidemieën, ziekten en abnormaliteiten.


Het systeem maakt het mogelijk de incidentie van ziekten in verschillende rassen te meten en te vergelijken met de incidentie van kruisingen. Dit geeft inzicht in het voorkomen van erfelijke aandoeningen. Hiermee kun je het volgende doen:


1. Prioritair onderzoek naar de ziekten met de grootste impact op het welzijn van honden en katten wordt het eerst aangepakt
2. Ondersteuning van brede (fokker)verenigingen bij het opstellen van fokprogramma's voor de fokker (fokprogramma’s worden opgemaakt vanuit de analyse uit het systeem)
3. Identificeer nieuw opkomende (brede) problemen
4. Monitoring van fokmaatregelenstaken


Het fokprogramma en begeleidingsprogramma bevat alle diagnoses van elk dier en ook informatie van de dierenarts is toegevoegd. Als gevolg hiervan bewaakt het systeem de waardevolle informatie over (DNA) diagnostiek en welke rassen extra gevoelig zijn voor bepaalde aandoeningen.
Hiermee kunnen we specifieke erfelijke aandoeningen bij elk dier aanpakken.


Het systeem dat de diagnose en de resultaten van de gezondheidstoestand bij het vet bevat, maar ook het karakter wordt automatisch opgenomen in de "totale gezondheidsindex". Voor de karaktertest organiseren we een bijeenkomst waarbij elke hond, die onafhankelijk van zijn baas, de karakter test zal doorlopen. Een gediplomeerd team. Dit door middel van enkele tests: De reactie bij schrik, het luisteren enz.
Omdat het systeem wereldwijd werkt met fokkers van hetzelfde ras, kan de karaktertest ook via een opname worden afgelegd. Uitleg hierover is later eventueel bespreekbaar. Ook zou het een optie zijn, in samenwerking met de begeleider van de rasvereniging, de karaktertest uit te laten voeren door de begeleider van de rasvereniging voor diens fokkers en fokdieren binnen de vereniging. Wij werken graag samen, overal zijn oplossingen voor en ideeën zijn altijd bespreekbaar.  
Het resultaat van de karakter test word berekend in percentages. Dit word opgeslagen in het systeem en opgenomen in de "totale gezondheidsindex" en ook de "totale productie-index"  


Waarom genetische diversiteit? Genetische diversiteit is essentieel voor het voortbestaan van een soort, en kan voor dit doel worden gezien als de "gereedschapskist" van het ras. Fokken op genetische diversiteit kan helpen om:
1. Verminder de incidentie van puppy's die getroffen zijn door recessief erfelijke ziektes en ziekten beïnvloed door meerdere genen.
2. Verhoogde worpgrootte.
3. Bied verdediging tegen ziekten van onbekende of complexe genetische basis die niet anderszins kunnen worden aangepakt, totdat het onderzoek de genetische oorzaak heeft gevonden.
 
Het fokken voor genetische diversiteit is een investering in de toekomstige gezondheid van het ras.  


Optimal Selection biedt op drie manieren informatie over de diversiteit:
1. Diversiteit van de geteste individuele hond.
2. Diversiteit van de totale rassenpopulatie.
3. Diversiteit van de algehele rassenpopulatie in vergelijking met de diversiteit van andere verwante rassenpopulaties.
 
Het vinden van de perfecte potentiële partner voor een hond is een uitdagende taak. Er zijn veel dingen waar je rekening mee moet houden, zoals rastype, fysieke kenmerken, temperament, gezondheidstestresultaten, genetische diversiteit en de algemene gezondheid van vader en moeder.
Verantwoorde fokkers beschouwen de gezondheid van hun puppy's als een prioriteit, maar het is niet altijd gemakkelijk om het onderzoek uit te voeren om een gezonde of compatibele partner voor uw hond te vinden. Het systeem fokkers- en begeleidingsprogramma ‘ online hulpbron’ van stichting IPRC, Mate Select, helpt de fokker enigszins bij dit onderzoek. Hoewel het systeem ook mogelijke partners adviseert, verschaft Mate Select u ook de gezondheidsgerelateerde informatie over individuele honden die u mogelijk overweegt. Niet alleen de gezondheids resultaten, maar ook het uiterlijk uit deze mogelijke overweging oudercombinatie van de toekomstige pups worden getoond.


Mate Select heeft een aantal nuttige diensten;
Voorbeeld: Zoek de gezondheidstestresultaten van een hond
Met deze bron kunt u alle beschikbare gezondheidsgegevens van elke hond in het systeemregister van stichting IPRC vinden. Deze resultaten omvatten tests uitgevoerd in het kader van de IPRC-zorgstelsels (inclusief heup-, elleboog-, oog- en CM / SM-schema's), evenals DNA-tests die zijn uitgevoerd als onderdeel van officiële DNA-testschema's van de stichting..


Geschatte fokwaarden voor heupen en ellebogen
Deze hulpbron gebruikt alle gezondheidsuitslagen van de dierenarts zoals; heup- en elleboogscreeningsgegevens, ogen, epilepsie, knikstaart enz en vergelijkt deze met stamboominformatie van alle honden in het systeem om de genetische risico te bepalen voor elke dier die deze ziekten doorgeeft aan hun nakomelingen. Het systeem is toegankelijk voor iedereen!
Inteelt-coëfficiëntencalculator - denken aan paring van twee honden?
Gebruikmakend van alle beschikbare pedigree-informatie binnen het systeem, helpt deze bron u om te kijken naar de mate van inteelt- of inteeltcoëfficiënt voor puppy's die kunnen worden geproduceerd vanuit een hypothetische dekking.
Inteeltcoëfficiëntcalculator - individuele hond
Met behulp van alle beschikbare pedigree-informatie binnen het systeem, toont deze bron u de mate van inteelt, of inteeltcoëfficiënt voor een individuele hond.
Inteeltcoëfficiëntcalculator - laatste jaarlijkse rasgemiddelde
Deze bron toont u het laatste gemiddelde jaarlijkse inteeltcoëfficiënt voor elk ras, op basis van puppy's die binnen het systeem zijn geboren.


Bij zoeken op naam moet u de exacte spelling van de geregistreerde naam van de hond vermelden zoals deze op het registratiecertificaat van de hond staat.
Met deze tool kunt u zoeken naar gezondheidsresultaten voor een hond die is geregistreerd in het systeem register van de stichting.
Het zal eventuele screeningsresultaten weergeven die zijn ontvangen en vastgelegd door de stichting of dierenarts, of een officieel DNA-testschema. Een DNA profiel en een GenoType profiel.
Stichting IPRC beschouwt screening als een belangrijke factor voor het fokken van uw hond of het kopen van een puppy, om te helpen bij het voorkomen en beheersen van bepaalde gezondheidsproblemen.


Breeder Tool
Om fokkers te helpen bij het navigeren door de complexiteit van fokken op type, gezondheid en diversiteit, biedt Optimal Selection fokkers 's werelds eerste matchmakingtool. De Breeder Tool distilleert alle resultaten informatie over de gezondheid, eigenschappen en diversiteit van de honden van elke rassenpopulatie in het Optimal Selection-database systeem en biedt een wetenschappelijk berekende compatibiliteitsscore voor mogelijke partners. De score helpt om de broedparen te identificeren die het meest waarschijnlijk de gezondste, meest diverse puppy's produceren.


Fokkers kunnen deze informatie gebruiken, naast criteria als heupscores, exterieur van de hond, enz. Bij het nemen van paringsbeslissingen. In tegenstelling tot stamboomanalyses of inteeltcoëfficiënten, beschouwt de Breeder Tool elke hond als een individu en evalueert gegevenspunten om de compatibiliteitsscores te genereren. Dit heeft voordelen ten opzichte van technieken zoals de stamboomanalyse.


Het systeem heeft vele grote voordelen. De Beleidsuitvoering, toezicht en handhaving. Allemaal vanuit dit systeem. De leider van bijvoorbeeld rasverenigingen wereldwijd kunnen via dit fokkers- en begeleidingsprogramma de fokkers die aangesloten bij de vereniging zijn, via het systeem de toezicht en handhaving houden over hun fokkers en hun fokdieren. Zo ook vele voordelen voor de goede fokkers;. Ten 1e onderscheiden ze zich van de ‘foute’ fokkers. Het systeem maakt het mogelijk voor (potenciele)pupkopers alvorens zij een pup kopen de gezondheid van pups die geboren zijn of nog geboren moeten, maar ook van de ouders in te zien via onze App.


(De app word momenteel ontwikkelt en zal op korte termijn online staan en gekoppeld zijn aan het fokkers- en begeleidingsprogramma systeem. Ik verwijs uw na de App Boerboel International te downloaden via de Apple Appstore of de Android Play Store. Als uw deze App download kunt uw een kijkje nemen hoe het voor elk ras zal worden. Boerboel International werkt ook samen met alle Boerboel fokkers wereldwijd om hun ras gezond te krijgen en nu te houden)


Wat heeft het systeem te bieden voor fokkers?
Stichting IPRC is van mening dat er naar meer punten gekeken dient te worden dan alleen
uiterlijk. Vandaar dat IPRC er voor heeft gekozen om de (ras)honden op 3 punten te beoordelen.


1. Uiterlijk, zoals bij de andere organisaties.
2. Karakter. (Alleen bij ons systeem mogelijk)
3. Gezondheid. (Alleen bij ons system mogelijk)


De database is er in 10 verschillende talen..


Wat moeten er voor gegevens in de database?


? Naam hond
? Geboortedatum
? het ras
? geslacht
? Chipnummer
? Naam en adresgegevens van de fokker
? Dienen een DNA profiel te hebben volgens het ISAG protocol. 18 en/of 21 markers.
? Fokhonden in het bezit van een IPRC fokker dienen te zijn aangekeurd door IPRC of (in samenwerking met) de begeleider van de Pomsky verenigingen wereldwijd en in het bezit te zijn van een TPI. (Exterieur, Karakter en gezondheid = TPI)
? Minimale keuringsscore exterieur 75%. Lager dan 75% is diskwalificatie.
? Minimale keuringsscore karakter test 75%. Lager dan 75% is diskwalificatie.
? Foktechnische keuring dierenarts (HD-ED-EPILEPSIE,enz.).


Met als resultaat wat het systeem bied voor de fokker:


? een vroege diagnose
? het fokken van zieke nakomelingen kan worden voorkomen
? een snellere en betere behandeling van uw hond- en of fokhond
? Trail-paringen + aandoeningen
? Ouderschaps check gebaseerd op DNA
? Registratie / aankondiging van nest (nakomelingen % exterieur-karakter-gezondheid)
? Fokker demonstratie ouderdier berekeningen; pups voor toekomstige nesten
? Systeem geïntegreerd in App en website
Stambomen uitprinten waar en wanneer je maar wilt.
? Gebruikers / fokkers WERELDWIJD die gebruik kunnen maken van deze database
? Oorspronkelijke rasstandaard fokken; kleur-gezondheid-karakter
? 24/7 service en ondersteuning
? Ondersteuning van bestuursleden contact
? Online database-toegang
Mate Select optie (gezondheid-genetische screening-genotype)
Pedigree Research (gezondheid-genetische screening-genotype)


“Zo voorkomt de database veel dierenleed in de toekomst”


De beleidsuitvoering, toezicht en handhaving:


1. Onderzoek prioriteren, zodat de aandoeningen met de grootste impact op het welzijn van elk dier het eerst word aangepakt
2. Begeleiden van, en samenwerken met de begeleider van de rasverenigingen en/of fokkers in het opstellen van fokprogramma’s door monitoring vanuit het systeem
3. Identificeren van nieuw opkomende rasproblemen
4. Monitoren van genomen fokkerijmaatregelen
5. IPRC is het beheer van het systeem (in samenwerking met begeleider van de Pomsky club v) en kan fokkers op de voet volgen binnen het systeem
6. Rasverenigingen en fokkers kunnen gebruik maken van rekenmodules (Genetic Screening) extrieur karakter en gezondheid.
7. Een pupkoper kan informatie krijgen over de vraag of zijn of haar toekomstige pup verantwoord gefokt is.
8. Niet alleen het fokkerijlandschap verandert, maar ook de markt. Binnen het systeem worden de pups te koop aangeboden.
9. De pomsky clubs en fokkers kunnen samenwerken wereldwijd met alle rasverenigingen in heel Europa, en het delen en inzien van informatie zoals: Nest Aankondigingen, Fokkerslijst, Beoordelingsresultaten en Algemene info! Onderling met elkaar communiceren is ook mogelijk. Hoe geweldig is dat!
10. Razendsnelle software wereldwijd via de website of de App.


Stichting IPRC is een internationale vertegenwoordiging van fokkers, eigenaren en liefhebbers van (ras)honden en een actieve organisatie die het welzijn van (ras)honden voorop stelt.


Wat kan Stichting IPRC u bieden ?


U kunt een veelheid aan informatie, in het systeem en op de websites vinden.
Een fokker kan ons uitgebreide “Online Systeem” gratis raadplegen.
Via Skype contact met leden die ook zoveel liefde hebben voor hun ras, over de gehele wereld.
Nest registraties via onze websites of direct in ons “Online Systeem”.
Regelmatig worden er “Webinars” gegeven over zaken die de leden aangaan. Dit zal besproken worden met de begeleiders van de rasvereniging..
Stichting IPRC neemt alle kenmerken van de (ras)hond in acht met het oog op de verbetering van het ras (confirmatie, karakter, gezondheid en welzijn).


Internationale kennis en vaardigheid m.b.t. de (ras)hond is binnen handbereik als dat nodig is.
Voor alle vragen is er een online -HELPDESK-. Een snel antwoord is hierdoor mogelijk.
Dit zijn slechts een paar van de voordelen wat het fokkers- en begeleidingsprogramma systeem te bieden heeft.


VOORBEELD IPRC GEZONDHEIDSSTAMBOOM:
Een IPRC stamboom heeft degelijk een waarde. Een waarde die niet alleen is gebaseerd op een ‘afstammingsbewijs’ (FCI). De stambomen van IPRC: - inteelt percentage - DNA profiel - Gezondheids Index % (GHI) - Genetische Diversiteit (GD) - Pennhip uitslag - Patella Luxatie uitslag - HD-ED uitslag - Karakter in % - TPI in % (Totale Productie Index) - Comformatio in % (overeenkomst).


De gezondheidsstamboom van IPRC worden erkend door de EKC.
Boerboel International werkt al 10 jaar met dit fokkers- en begeleidingsprogramma en heeft de epilepsie van het ras met succes aanzienlijk verminderd. De EKC (European Kennel Club) erkend de stambomen van Boerboel International wel, de FCI doet dat niet.


Het mogen nu toch helder zijn, dat een samenwerking met alle goede fokkers wereldwijd d.m.v. het fokkers- en begeleidingsprogramma een noodzaak is voor succes binnen de fokkerij: De beleidsuitvoering, toezicht en handhaving.


Een ideaal is dat bij de fokkerij van huisdieren plezier samengaat, niet alleen met respect voor dieren in de vorm zoals ze door het evolutieproces werden voortgebracht, maar ook met de inzet voor het soortenbehoud en daarmee voor het behoud van de biodiversiteit op onze planeet. Alleen al op ethische gronden is de mens, die het uitsterven van vele diersoorten op zijn geweten heeft, dit verschuldigd.


Het eindresultaat: Onze ambitie is om in de toekomst erfelijke ziektes bij honden te voorkomen, zodat er alleen nog maar gezonde pups geboren worden.


Laten we samen het goede voorbeeld nemen voor alle fokkers van elk diersoort in de fokkerij


Stichting IPRC


???? www.stichtingiprc.nl
???? Info@stichtingiprc.nl
?? 0628795073
???? FB: facebook.com/beterlevenvoorhonden/Deze stichting in het kort

Soort stichting

  • Soort stichting
  • Hulpverlening