Bouwkwaliteit Stichting


Visseringlaan 22B 2288 ER Rijswijk
0703072929 Klik om te bellen

Over Bouwkwaliteit Stichting

SBK heeft als doel de integrale kwaliteitszorg in de bouw te stimuleren en te bevorderen en de certificatie en attestering in de bouwsector te coördineren en te harmoniseren.

Om dat doel te realiseren voert SBK de volgende taken uit:

•Het beheren van collectieve kwaliteitskeurmerken voor de bouw, die worden gebruikt voor de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van certificatie en attestering; SBK heeft met Stichting KOMO een samenwerkingsovereenkomst, en met verschillende geaccrediteerde certificatie-instellingen een licentieovereenkomst.
•Het coördineren van confirmatie van deze kwaliteitsverklaringen naar erkende verklaringen in andere Europese landen en vice versa.
•Het adviseren van het ministerie van BZK ten aanzien van de erkenning van kwaliteitsverklaringen en ten aanzien van de Richtlijn Bouwproducten.
•Fungeren als liaison voor Nederland op het gebied van Europese regelgeving.