Kopwerk-Schooltij Stichting


De Verwachting 7 7 1761 VM Anna Paulowna
0223-203000 Klik om te bellen

Over Kopwerk-Schooltij Stichting

Stichting Kopwerk stuurt op dit moment in Noordelijk Noord-Holland (de Kop van Noord-Holland en West-Friesland), 21 protestants christelijke basisscholen aan en 1 school met een antroposofische grondslag. 
Sinds maart 2016 vormt Kopwerk een personele unie met de stichting Schooltij, een overkoepelende organisatie van vier openbare basisscholen en één algemeen bijzondere basisschool op Texel. Kopwerk en Schooltij hebben daardoor hetzelfde bestuur en dezelfde Raad van Toezicht en delen ook de administratieve ondersteuning. Er is inmiddels een intensieve samenwerking ontstaan tussen de (Texelse) scholen van de beide stichtingen.

Met Surplus, een stichting die de openbare basisscholen in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen verbindt, werkt Kopwerk ook nauw samen. Dit proces leidt tot vele verbanden tussen de scholen van beide organisaties. De besturen en stafmedewerkers betrekken in september een gezamenlijk kantoor in Anna Paulowna.

Ruim 350 medewerkers van Kopwerk zorgen ervoor dat ongeveer 3500 kinderen iedere dag kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Onze scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, waarvan de ouders zich kunnen vinden in ons concept en onze grondslag respecteren.

De scholen krijgen voldoende ruimte en de bewegingsvrijheid die nodig is om iedere school een eigen kleur te laten uitstralen naar de kinderen, de wijk en het team. Daarnaast werken de Kopwerkscholen onderling intensief samen om de kwaliteit van het leren en opvoeden zo goed mogelijk vorm te geven. Onder het motto "lokaal wat kan en centraal wat wint" wil Kopwerk groot zijn in kleinschaligheid.

Foto's

De kracht van samen

Onze locatie

Kopwerk-Schooltij Stichting


De Verwachting 7 7 1761 VM Anna Paulowna
0223-203000 Klik om te bellen