Rudolphstichting


Rudolphlaan 2 3794 MZ De Glind
(0342) 45 90 10 Klik om te bellen

Over Rudolphstichting

Voor kinderen in de knel
Uithuisgeplaatste kinderen hebben al veel, té veel,  meegemaakt. In hun jonge jeugd hebben zij niet de warmte en geborgenheid van een normale gezinssituatie ervaren. Hun jeugd was er een van verwaarlozing, misbruik, mishandeling en verslavingsproblemen of psychische problemen bij de ouders. Deze slechte start leidt in veel gevallen tot ontwikkelingsstoornissen bij de kinderen en ontregeld gedrag, de kinderen en jongeren zijn veelal getraumatiseerd.

Erbij horen en meedoen
De Rudolphstichting gelooft dat getraumatiseerde kinderen en jongeren de beste kans krijgen als zij opgroeien in de warmte en veiligheid van een zo gewoon mogelijke gezinssituatie. Daarbij is ook de omgeving om het gezin heen belangrijk. Zoals een kerk een gemeenschap is waarin gemeenteleden een plek vinden, zo is het dorp de Glind een dorpsgemeenschap die om de kinderen heen staat. En dan zo gewoon mogelijk. Maar wel met kennis en ervaring van wat deze kinderen hebben meegemaakt en aandacht voor wat zij speciaal nodig hebben om te kunnen herstellen en te kunnen ontwikkelen. Met oog op hun toekomst.

Binnenlands diaconaat
De Rudolphstichting doet dit diaconale werk al 100 jaar. Het begon in 1914 met dominee Rudolph, die zich ontfermde over kinderen. Na zijn overlijden namen de diaconieën het jeugdwelzijnswerk in De Glind over. De Rudolphstichting is dan ook een vereniging van diaconieën.

Gezinshuizen
De Rudolphstichting bevordert het ínhuisplaatsen van kinderen en jongeren in een gezinshuis. Daarnaast zetten we ons in voor de ontwikkeling van kinderen door bij te dragen aan een helende en stimulerende leefomgeving.
Een gezinshuis is kleinschalige, 24-uursopvang. Verschil met een pleeggezin is het aantal kinderen en de problematiek van de kinderen (zwaarste groep). Gezinshuisouders nemen kinderen op in hun eigen gezin. In een gezinshuis wonen, naast eigen, biologische kinderen, 3 tot 6 ‘opgenomen’ kinderen. De gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die er hun werk, hun bestaan van hebben gemaakt om beschadigde, getraumatiseerde kinderen op te vangen.  Er zijn circa 900 gezinshuizen in Nederland.

Jeugddorp De Glind
Nergens staan zoveel gezinshuizen als in Jeugddorp De Glind. De Glind is geen terrein of instelling, het is een gewoon, klein, groen dorp met zo’n 140 huishoudens, een manege, een kinderboerderij, openluchtzwembad en een dorpskerkje. Ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen uit heel Nederland vinden hier een veilig thuis in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp.

In het Jeugddorp hoor je erbij en je doet mee. Je wordt gezien en herkend. Je bent niet de enige, er zijn meer gezinshuiskinderen, maar er zijn ook heel veel ‘gewone’ bewoners die niet in de jeugdzorg werken. De ‘kracht van het gewone leven’, wordt dat in het dorp genoemd.
In De Glind zijn de vrijetijdsvoorzieningen (judo, voetbal, paardrijden, muziekles, meidenuur, jongerensoos) afgestemd op de behoeften van de kinderen en jongeren die er wonen.

De Rudolphstichting zet zich al honderd jaar lang in voor de ontwikkeling en het behoud van het Jeugddorp.
Zie www.rudolphstichting.nl voor meer informatie.

Ruimte scheppen voor elk kind

Foto's

Kansrijk opgroeien in een gezinshuis

Soort stichting

Hulpverlening

Artikelen

Dit jeugdzorgdorp is zoals iedereen de zorg graag zou zien

Er zit weleens een kind op een dak in dit dorp. Dat heb je dan, het geeft geen stress. Dit is gewoon een dorp. Je kunt er binnenrijden, er is geen slagboom, er staan geen waarschuwingsborden voor wilde...

Onze locatie

Rudolphstichting


Rudolphlaan 2 3794 MZ De Glind
(0342) 45 90 10 Klik om te bellen