Stichting Kinderdorpen Chili


p/a Wg L het Hazegrietje 29 6821 JZ Arnhem (corresp. adres) of postcode 418 6500 AK Nijmegen
026-4436432 Klik om te bellen

Over Stichting Kinderdorpen Chili

Stichting Kinderdorpen Chili ondersteunt "kansarme" kinderen in Chili. De kinderen komen vaak uit de sloppenwijken, zijn afkomstig uit arme gebroken gezinnen of van aan drugs of alcohol verslaafde ouders.

De kinderen worden in staat gesteld een menswaardig bestaan op te bouwen. Deze kinderen worden ondergebracht in "kinderdorpen" of tehuizen, die veelal geleid worden door Congregaties en/of Orden.

Naast de primaire behoeften zoals
* medische zorg
•voedsel
•kleding
•onderwijs
•onderdak
geven wij ook ondersteuning bij

•bouw van paviljoens
•renovatie van bestaande lokalen
•badruimten
•onderhoud gebouwen
•etc.
Omdat vooral deze kinderen in hun onderwijsontwikkeling extra aandacht en begeleiding nodig hebben, worden ook medial teachers en professionele begeleiders hiervoor gedeeltelijk betaald.2016 - Stichting Kinderdorpen Chili