Stichting Rijswijk Ponyweide


John F. Kennedylaan 67 2285 AB Rijswijk

Over Stichting Rijswijk Ponyweide

1. De stichting stelt zich ten doel om de saamhorigheid en daarmee de veiligheid van de Presidentenwijk en de daaraan grenzende wijken (onderdeel van wijk 8 in de zone West Rijswijk Zuid Holland) te bevorderen.  

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door de bewoners te betrekken bij het dierenwelzijn op de Rijswijk Ponyweide (gezamenlijk doel).Daarnaast zullen de bewoners geregeld op de hoogte gebracht worden via de Facebook pagina “Stichting Rijswijk Ponyweide” en fly’ers voor diegene die niet aangesloten zijn op het digitale netwerk. 

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.