STICHTING SOMALISCHE GEMEENSCHAP EINDHOVEN


Kronehoefstraat 21 5612 KJ Eindhoven
040-2375952 Klik om te bellen

Over STICHTING SOMALISCHE GEMEENSCHAP EINDHOVEN

Somaliërs maken al lang deel uit van
de Eindhovense gemeenschap. Het valt
niet mee om de weg te vinden in de
Nederlandse samenleving. Hoe vind
je woonruimte? Hoe werkt de gezondheidszorg?
Hoe kom je aan werk of een
opleiding? Kortom; hoe integreer je?
De Stichting Somalische Gemeenschap
in Eindhoven is sinds 1999 een vraagbaak
en wegwijzer.

Wat doet de Stichting?
Voorop staat het verbeteren van de
maatschappelijke positie. Dat is hard
nodig, te veel Somaliërs leven in de
marge van de samenleving. Daarnaast
proberen we de Somalische taal en cultuur
levend te houden. Belangrijk zijn
ook de contacten met andere organisaties
om over en weer begrip te kweken.
Bovendien geven we hulp aan mensen
in Somalië.

Hoe doen wij dit?
Voorop staat hulp en advies bij het verwerven
van een plekje in Nederland.
Dat is geen eenrichtingsverkeer naar
Somaliërs. Ook geven we voorlichting
aan allerlei organisaties en instanties.
We organiseren ontmoetingsmogelijkheden.
Sport, maar ook de cursussen
taal en cultuur lenen zich hier erg goed
voor.
Geld en goederen inzamelen voor Somalië
is hard nodig. De mensen daar
rekenen op ons.

Zelfhulpgroepen
Onze stichting gaat, in samenwerking
met de stichting Zelfhulp Netwerk
Zuidoost-Brabant, ook zelfhulpgroepen
opstarten voor zowel mannen als vrouwen.
De bedoeling is dat de groepen
order begeleiding van een lotgenoot
praten over hun ervaringen. Het kan
zijn informatie over de gezondheid,
opvoeding, werk, onderwijs, integratie
en participatie in de Nederlandse
samenleving. De groepen kunnen zelf
aangeven waar hun behoeftes liggen.
Zij kunnen zelf bepalen hoe vaak zij bij
elkaar willen komen. Kortom de informatie
die hieruit voort komt is nuttig
om de problemen waar wij mee te
maken hebben bespreekbaar te maken
en indien mogelijk op te lossen.

Spreekuur
De Stichting houdt regelmatig een
spreekuur, hierbij is altijd een vrijwilliger
van Somalische afkomst aanwezig.
De stichting werkt samen met de Gemeente
Eindhoven, GGD en andere
instanties. Primaire taak is het bieden
van begeleiding, ondersteuning en
advies. De stichting biedt geen professionele
begeleiding en is hier niet voor
bedoeld. Wel kunnen we samen met
u contact leggen met de verschillende
zorginstellingen.

Praktische hulp
Nederland is een formulierenland. We
helpen bij het invullen ervan. Ook het
lezen en begrijpen van brieven van
offi ciële instanties is lastig, de stichting
helpt. Ook de toegang tot zorginstellingen
kent heel wat drempels. Wij helpen
u er over heen.