Stichting Startland


Fultonstraat 1 2562 XB 's-Gravenhage

Over Stichting Startland

Het bijdragen aan snelle en succesvolle inburgering van nieuwkomers door het bundelen van kennis en ervaring.

Het realiseren, uitbrengen en aanbieden van een boekwerk dat vanuit de praktijk en hedendaags oogpunt is geschreven en tevens als lesmateriaal in bijv. inburgeringstrajecten kan fungeren.