Stichting Tanzania Ubuntu Academy


Da Costastraat 56 2321 AP Leiden

Over Stichting Tanzania Ubuntu Academy

De stichting heeft ten doel het op adequate en effectieve wijze verlenen van materiele en financiele hulp aan hulpbehoevenden in Tanzania en­ voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en alles in de ruimste zin des woords