Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Vacatures op het gebied van stichtingen

Secretaris

De taken van de secretaris kunnen zijn:  - vergaderingen bijeenroepen - vergaderingen voorbereiden met de voorzitter - agenda opstellen - notulen maken van de vergaderingen - brieven schrijven - OR-berichten voor de achterban schrijven - website van de OR bijhouden - OR-jaarverslag maken - OR-achief bijhouden - akte van overdracht opstellen ...

Lees meer >>

Reacties tot 9 oktober 2019