Terug

Mag een stichting optreden namens de overheid? Zich middels de verzonden post voordoen als "de overheid"?

A. Onderdelinden

Mag een stichting zich voordoen alsof deze namens de "overheid" post verstuurd, boetes oplegt e.d.? Een stichting is toch een particuliere rechtspersoon? Zoja, dan is willekeur en fraudemogelijkheid stellig aanwezig. Ik heb het hier met name over Stichting  Derdengelden Cannock Chase Public uit Druten. Worden de gelden die tot winst leiden dan aan een goed doel overgemaakt? De "overheid" zeker.


1 Antwoord

Antwoord van Stichting Zorg en Leerbedrijf Op 'e Timpe

Beste A Onderlinden,

 

een stichting mag zich bij mijn weten niet voordoen als een aan de overheid gerelateerd bedrijf. Of het moet een stichting van de overheid zelf zijn, maar dan moet dit in de statuten vermeld staan. Statuten kunt u zo opvragen via de kamer van koophandel. wij kunnen alleen uit eigen ervaring spreken en wij zijn verplicht zaken als statuten en jaarcijfers bij de kamer van koophandel te deponeren om zo transparatie te krijgen.

Een stichting mag sowieso geen winst maken en moet de eventuele positieve baten gebruiken voor investeringen in de stichting ( doelgroep, aanpassingen gebouw etc )

 

na even googlen zie ik ook dat deze stichting een onderwerp is bij tros radar. Voorzichtigheid geboden dus !! Ik hoop dat u zo een beetje geholpen bent ?

 

vriendelijke groeten

Jan M Visser

St. Op 'e Timpe